Gdzie zdobyć doświadczenie

W przetargu na usługi sprzątania w zakładzie opieki zdrowotnej zamawiający wymaga, aby wykonawcy przedstawili wykaz zrealizowanych wcześniej zamówień. Zaznaczył jednak, że będzie honorował jedynie usługi wykonywane w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Czy miał do tego prawo?Nie O tym, jakich dokumentów można żądać od wykonawców, przesądza rozporządzenie Rady Ministrów (patrz: podstawa prawna). W przepisie dotyczącym wykazu wykonanych usług nie używa się sformułowania „zamówienia publiczne” i „zamawiający”. Mowa jest w nim o wykonanych „usługach” i „odbiorcach” tych usług. Tak więc nie ma znaczenia, czy były one realizowane na rzecz podmiotów publicznych czy też prywatnych. Liczy się to, czy odpowiadają rodzajem i wartością usłudze, której dotyczy zamówienie.Zamawiający nie ma więc prawa wymagać, aby wykaz dotyczył jedynie zamówień zrealizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Przedsiębiorca może wykazać się doś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL