Czytelnicy pytają: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Spółka cywilna sprzedaje alkohol, na co ma zezwolenie.Podczas ostatniej kontroli Inspekcja Handlowa zakwestionowała jego ważność, bo dwa miesiące temu zmienił się wspólnik. Czy to oznacza, że zezwolenie wygasło?Tak Z przepisów wynika, że zezwolenie wygasa w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej. Dlatego – gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej odszedł, a w jego miejsce weszła inna osoba, trzeba się ponownie starać o wydanie nowego zezwolenia.Warto zwrócić uwagę na wyrok NSA z 21 sierpnia 1998 r. (sygn. II SA/Wr 1056/97), w którym sędziowie orzekli, że zezwolenie nie wygaśnie z powodu wystąpienia ze spółki cywilnej jednego z wspólników. NSA argumentował, że umowa spółki cywilnej wiąże wtedy nadal pozostałych wspólników i spółka w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność. W stanie prawnym obowiązującym do 8 listopada 2002 r. taka wykładnia była uprawniona. Teraz natomiast wyrok ten nie ma już znaczenia. Od 9 listopada 2002 r. ob...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL