Najemca też jest podatnikiem

Firma, która korzysta z państwowych lub gminnych lokali, powinna płacić za nie podatek
To wyjątek od zasady, że odprowadza go właściciel.Podatkiem od nieruchomości obciążone są budynki lub ich części. Lokal to właśnie część budynku. Kiedy będzie opodatkowany? Jeżeli:- stanowi odrębną nieruchomość będącą własnością innego podmiotu niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;- znajduje się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz jednocześnie na podstawie umowy (czy też bezumownie) jest w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – bez względu na to, czy jest, czy nie jest prawnie wyodrębniony.Opodatkowanie lokali będących własnością firm jest proste – daninę płaci właściciel. Wątpliwości budzi jednak rozliczenie lokali państwowych i komunalnych. Kiedy będą opodatkowane i na kim ciąży obowiązek podatkowy?Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokaln...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL