fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 194 z 23 października 2007

Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 1401) z 28 września w sprawie nadania statutu uzdrowiska miejscowości Dąbki; wejdzie w życie 7 listopada.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1402 – 1405):
nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania; od 7 listopada,
pracy i polityki społecznej, trzy z 17 października, w sprawie:
– przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
– zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
– refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne; wszystkie od 7 listopada.
Zobacz treść Dz.U. Nr 194.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA