Jak wyjść z interesu, pozbyć się spółki

Przebieg likwidacji jest uregulowany nieco odmiennie dla spółek osobowych, spółki z o.o. oraz akcyjnej - wyjaśnia Stanisław Sołtysiński.
Wiele mówi się o upadłości spółki, a mniej o likwidacji. Tymczasem właściciele mogą się zniechęcić do biznesu, mogą się pokłócić lub wyjechać za granicę. Najprościej zapewne sprzedać spółkę (udziały, akcje). Na kupno trzeba jednak znaleźć chętnego. Pozostaje likwidacja?Stanisław Sołtysiński: W spółkach osobowych, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także akcyjnych (niepublicznych) wyjście z interesu jest utrudnione, gdyż prawa udziałowe nie są płynne, tak jak to jest w spółce, której akcje znajdują się na rynku giełdowym. Proces likwidacji ułatwia zbycie jej aktywów, spłatę długów i zwolnienie członków zarządu (rady nadzorczej) od odpowiedzialności (przynajmniej na przyszłość).Zaletą likwidacji jest również wyzwolenie wspólnika (akcjonariusza) od przymusowej "kohabitacji" ze współudziałowcami (wspólnikami). W spółkach osobowych co do zasady każdy wspólnik może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony (art. 58 pkt 5 kode...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL