Sylwetki

Najlepsi są fachowi politycy

Rzeczpospolita
Adam Szejnfeld w PO odpowiada za gospodarkę
Rz: Czy wiadomo już, jak szerokie będą uprawnienia ministra gospodarki?
Adam Szejnfeld: Gospodarka jest bardzo szeroką i interdyscyplinarną dziedziną. Nie można prowadzić skutecznej polityki gospodarczej w oderwaniu od polityki rozwoju regionalnego, finansów, skarbu, infrastruktury czy edukacji i nauki. Wydaje się więc, że osoba odpowiedzialna w rządzie za realizację polityki gospodarczej powinna móc w jakimś sensie koordynować pracę tych poszczególnych resortów. Czyli minister gospodarki powinien być równocześnie wicepremierem?
Nie rozmawialiśmy na ten temat. Sprawa struktury rządu jest kwestią drugoplanową w stosunku do programu, jaki rząd zamierza realizować. Teraz skoncentrujemy się na uszczegółowieniu naszego programu gospodarczego. Polsce potrzebne są szybkie i skuteczne reformy strukturalne i prorozwojowe. Ale czy w takim razie potrzebne jest ministerstwo do wydawania pieniędzy, bo takim w rzeczywistości stał się resort rozwoju regionalnego? Teraz, przed nową perspektywą finansową UE, przy przygotowaniach do Euro 2012, nie czas na zmienianie czy likwidację tego resortu. Tu rewolucyjne posunięcia są niepotrzebne. A czy wyobraża sobie pan prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej bez takiego instrumentu jak nadzór właścicielski? Trudno to sobie wyobrazić. Ale z tego, co wiem, zgrzyty we współpracy pomiędzy ministerstwami Gospodarki i Skarbu nie wynikały z nakładających się kompetencji, lecz z charakteru ministrów. Nie zapadły jeszcze decyzje w sprawie przyszłości i autonomii Ministerstwa Skarbu. A jaki rząd jest lepszy – fachowców czy polityków? Fachowych polityków, proszę pani.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL