Ostrożnie z bazami danych

Przedsiębiorcy powinni zachować umiar w komercyjnym wykorzystaniu urzędowych baz danych
– Co oznacza zastrzeżenie na stronie Sejmu, iż niedopuszczalne jest komercyjne używanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie znajdujących się w bazie danych aktów normatywnych? Czy organ administracji może zastrzegać takie wykorzystanie danych, które – poza tym, że nie podlegają ochronie prawa autorskiego – zostały zebrane i opracowane za publiczne pieniądze? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Rzeczywiście, akty normatywne nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Chroniona jest jednak sama baza danych. Ustawodawca zabezpiecza w ten sposób interesy tych, którzy poświęcili swój czas i pieniądze, aby ona powstała. To, że chodzi o środki publiczne, nie ma akurat znaczenia. Ustawa o ochronie baz danych nie różnicuje baz ze względu na to, o jakiego producenta chodzi lub za czyje pieniądze powstały. Wszystkie nakazuje traktować tak samo.Ochrona bazy zależy od tego, czy nakłady na jej stworzenie były istotne. Jeśli tak, producentowi przysługuje wyłączne i zbywalne prawo ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL