Mała zaległość, nie ma odsetek

Pomyliłem się i wpłaciłem o 100 zł niższą zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień. Czy muszę zapłacić odsetki za zwłokę?NIE Odsetek nie musimy płacić, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Tak wynika z art. 54 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej. Ponieważ zaległość to tylko 100 zł, odsetki wyniosą 1 zł (jeśli czytelnik dopłaci dzisiaj brakującą kwotę zaliczki).Przypomnijmy, że naliczamy je od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku do dnia zapłaty (włącznie). Wzór ich wyliczenia określił minister finansów w rozporządzeniu z 22 sierpnia 2005 r.:Kz x L x O/365 = On = Opzposzczególne symbole i liczby oznaczają:Kz – kwotę zaległości,L – liczbę dni zwłoki,O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,365 – liczbę dni w roku,On – kwotę odsetek,Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL