fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dotacja zamiast pożyczki

Osoby niepełnosprawne otrzymają niebawem jednorazową bezzwrotną pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
A te, które już mają firmę, na dofinansowanie odsetek od kredytów. Zgodnie z nowym art. 12a ustawy niepełnosprawny, który nie ma pracy, będzie się mógł ubiegać o środki z PFRON na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli nie dostał pieniędzy publicznych na ten cel. Warunek: musi być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu. Wysokość pomocy na rozpoczęcie działalności lub wkład do spółdzielni nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zmiana te wejdzie w życie 30 lipca bieżącego roku (po30 dniach od ogłoszenia noweli w Dzienniku Ustaw).Natomiast niepełnosprawny przedsiębiorca lub rolnik z własnym lub dzierżawionym gospodarstwem rolnym będzie mógł się starać ze środków PFRON o dofinansowanie do wysokości 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności. Warunkiem otrzymania pomocy jest:-niekorzystanie z pożycz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA