fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 października 2007

- ustawa, która zmienia bądź uchyla niektóre upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DzU nr 181, poz. 1286)
- o rozdział IIb „Zatrudnianie pracowników w formie telepracy” powiększył się kodeks pracy (DzU nr 181, poz. 1288)
- znowelizowana 5 września ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom (czyli ZOZ) na wzrost wynagrodzeń; zmiany dotyczą głównie przekazywania tych środków w 2008 i 2009 r., choć korekty obejmują także bieżący rok (DzU nr 181, poz. 1290)
- zmodyfikowana 7 września ustawa o systemie oświaty zacznie obowiązywać 1 stycznia 2008 r., ale dzisiaj wchodzi w życie zmieniony art. 71b. Poświęcony jest problemom indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola (DzU nr 181, poz. 1292)
- rozporządzenie ministra obrony narodowej o zasadach i trybie powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego (DzU nr 181, poz. 1294)
- rozporządzenie ministra środowiska dotyczące utworzenia formacji obrony cywilnej (DzU nr 181, poz. 1298)
- W Iraku są dwa obwody głosowania – w ad Divaniyah w Bazie Dowództwa Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz al Kut w Bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego, nie ma natomiast w Ambasadzie RP w Bagdadzie (DzU nr 189, poz. 1359).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA