Nakłady na dzierżawę nie zawsze są ulepszeniem

O tym, za które ulepszenia dzierżawca może domagać się zapłaty po zakończeniu dzierżawy, decyduje to, czy są one korzystne dla wydzierżawiającego, zwykle właściciela nieruchomości
Nie każdy bowiem nakład jest ulepszeniem. To piątkowy wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego.Dzierżawa to jedna z najczęstszych form korzystania z rzeczy, zwłaszcza gruntu bądź budynków albo jednego i drugiego. Dochodzi do niej nawet w tak masowych przypadkach, jak utrzymywanie na prywatnym gruncie transformatorów czy linii przesyłowych wysokiego napięcia. Zwykle kiedyś dochodzi do rozwiązania kontraktu i rozliczenia się.Dzierżawa tym się jednak często różni od najmu, że dzierżawca dokonuje nieraz inwestycji na nieruchomości. Buduje np. halę, magazyn, stawia ogrodzenie czy choćby przygotowuje odpowiednie plany, dokumentację, uzyskuje pozwolenia budowlane.Tak było w stosunkach między Towarzystwem Inwestycyjnym Platan sp. z o.o. a Klubem Sportowym Warszawianka. Otóż zawarły one przed kilkoma laty kontrakty na dokonanie na terenie należącym do klubu (wokół stadionu Warszawianki) dużych inwestycji sportowo-rekreacyjnych (m.in. budowy hotelu). Inwestycje miał...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL