Bez aktu notarialnego nie było dostawy budynku

Przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego jest koniecznedla powstania obowiązku podatkowego
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 20 września 2007 r. (I SA/Bk 317/07).Dyrektor urzędu kontroli skarbowej określił spółce kwoty zobowiązań podatkowych oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT w wysokościach innych niż zadeklarowane oraz ustalił kwoty dodatkowych zobowiązań podatkowych.Stwierdził, że spółka sprzedając budynki mieszkalne jednorodzinne (segmenty) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, źle określiła moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Budynki były przekazywane nabywcom na podstawie protokołów z odbioru końcowego, na kilka miesięcy przed przeniesieniem prawa własności w formie aktu notarialnego. Zapłata pozostałej do uregulowania należności, po odliczeniu zaliczek, nastąpiła po dniu wydania nieruchomości ich nabywcom.Organ skarbowy powołał się na art. 19 ust. 10 i 15 ustawy o VAT, który mówi, że w razie dostawy towarów, której przedmiotem s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL