Gdy pracodawca zaniżył zaliczkę na podatek pracownika

Pracownik rencista zatrudniony na umowę o pracę nie złożył oświadczenia PIT-2, ale wskutek przeoczenia z wynagrodzenia była potrącana ulga podatkowa przez kilka miesięcy. W efekcie nie była odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne ani zaliczka na podatek dochodowy. Czy należy zrobić korektę?Tak Pracownik rencista nie mógł prawdopodobnie złożyć oświadczenia na formularzu PIT-2 z uwagi na niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osózachował się prawidłowo. Jeżeli w wyniku przeoczenia pracodawca pomniejszał zaliczkę na podatek od wynagrodzenia tego pracownika o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, doprowadził do zaniżenia należnych zaliczek.Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy jest odpowiedzialny za pobranie i wpłacenie podatku. Jeśli nie uczyni tego w odpowiedniej wysokości, odpowiada za zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Może też wchodzić w grę odpowiedzialność na pod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL