Przedstawiciel podatkowy nie może mieć błędów w swoich rozliczeniach

Spółka, która chce być przedstawicielem podatkowym innej firmy, nie może popełnić w ciągu ostatnich dwóch lat żadnego błędu we własnych rozliczeniach. Nie zmienia tego fakt, że sama go skorygowała
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 października 2007 r. (III SA/Wa 908/07).Przedstawiciel podatkowy reprezentuje wobec polskiego fiskusa firmy spoza Unii Europejskiej. Musi jednak mieć na to zgodę urzędu skarbowego wydaną na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 16 kwietnia 2004 r. W § 2 mówi ono, że ubiegający się o zgodę musi w okresie ostatnich 24 miesięcy być zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie może w tym czasie popełnić żadnego błędu we własnych rozliczeniach z tytułu podatków płaconych na rzecz budżetu państwa.Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zgodę na ustanowienie jej przedstawicielem podatkowym. Spotkała się jednak z odmową, gdyż organy podatkowe dopatrzyły się w jej zeznaniach za kilka miesięcy 2005 r. zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT.– Gdy tylko zauważyliśmy pomyłki, natychmiast sami skorygowaliśmy deklaracje i dopłaciliśmy brakujące kwoty wraz z odsetkami. Nasze rozliczenia ostatecznie były więc popr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL