Które wydatki na emisję akcji nie są kosztem spółki, a które można odliczyć

W razie podwyższania kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ponoszonych w tym celu wydatków niezbędnych. Ograniczenie to nie dotyczy kosztów, które nie są konieczne, ale trudno bez ich ponoszenia dokonać tej czynności. Tak orzekł WSA w Warszawie 13 sierpnia br. (III SA/Wa 390/07)
Spółka wystąpiła do organów podatkowych z pytaniem, czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, takie jak doradztwo prawne i finansowe, wydanie prospektu emisyjnego czy opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.Organ I instancji uznał, że tak, ale izba skarbowa zmieniła to rozstrzygnięcie z urzędu, jako naruszające prawo w sposób rażący. W uzasadnieniu decyzji podniosła, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych m.in. na powiększenie kapitału zakładowego. Wydatki z tym związane, wymienione przez spółkę we wniosku, nie stanowią kosztów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, gdyż są one związane z przychodem niepodlegającym podatkowi dochodowemu.W skardze do WSA spółka wskazywała, że pozyskanie pieniędzy z emisji akcji oraz zaciągnięcie kredytu bankowego to alternatywne źródła finansowania...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL