Kiedy odwołany członek zarządu odpowiada za podatek spółki

Członek zarządu spółki ponosi odpowiedzialność jedynie za te zobowiązania podatkowe, które skonkretyzowały się w okresie pełnienia przez niego funkcji
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 29 sierpnia br. (I SA/ Bk 259/07).Naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2001 r. pobranego a niewpłaconego przez spółkę.W odwołaniu zarzucono tej decyzji naruszenie przepisów poprzez przyjęcie, że odpowiedzialność za zobowiązanie w podatku VAT i dochodowym za wrzesień ponosi członek zarządu odwołany 30 września. Izba skarbowa uznała ten argument za bezzasadny, utrzymała w mocy decyzję oraz przyjęła, że zobowiązanie w podatku VAT powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże jego powstanie. A ponieważ spółka wykonywała czynności podlegające VAT we wrześniu, obowiązek podatkowy powstał w tym miesiącu.WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Stwierdził, że o sposobie powstania zobowiązania podatkowego przesądza konstrukcja prawna daneg...
Źródło: SPINKA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL