Gdy była zapłata, nie może być przedawnienia

Jeżeli podatnik zapłacił dług wynikający z decyzji urzędu skarbowego, także tej nieostatecznej, to jego zobowiązanie wobec fiskusa wygasło. Nie może się więc już przedawnić
Anna GrabowskaSprawą wygaśnięcia zobowiązania poprzez zapłatę zajmował się wczoraj siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.Tłem była decyzja organów skarbowych wydana w sprawie Wiesława W., u którego stwierdzono zaniżenie VAT należnego za grudzień 1996 r.WSA w Gliwicach, do którego podatnik skierował skargę, uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej, bo ten nie dopuścił strony do czynnego udziału w postępowaniu. W nowej decyzji organ ponownie ustalił Wiesławowi W. zobowiązanie w VAT i odsetki za zwłokę. Podatnik złożył drugą skargę do WSA, a tym razem podniósł zarzut przedawnienia zobowiązania. Wskazał, że przestało być ważne 31 grudnia 2002 r., a nowa decyzja organu pochodziła z 13 czerwca 2005 r.Organy skarbowe nie zgodziły się z tym stanowiskiem. Wskazały, że 5 grudnia 2002 r. podatnik zapłacił całe zobowiązanie wynikające z nieostatecznej decyzji urzędu.– Ochronił się przed egzekucją, ale jego zobowiązanie wobec fiskusa ostatecznie...
Źródło: SPINKA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL