Transport nie zawsze jest w cenie nabycia

Przedsiębiorca przewożący do Polski swoje towary z innego kraju unijnego nie wlicza do podstawy opodatkowania kosztów transportu, jeżeli nie zapłacił za niego dostawcy tych towarów, tylko innej firmie, np. spedytorowi
[b] Potwierdza to interpretacja Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 21 czerwca 2007 r. (ŁUS-III-2-443/51/ 07/MJS)[/b].O kłopotach z ustaleniem podstawy opodatkowania przy przesuwaniu towarów z jednego kraju UE do drugiego (traktowanym jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, na postawie art. 11 ust. 1 ustawy o VAT) pisaliśmy w DF z 1 marca br. Przypomnijmy, że art. 31 ust. 5 ustawy każe w takiej sytuacji brać pod uwagę -jako podstawę opodatkowania WNT - cenę nabycia. Problem polega na tym, żenie wiadomo, co kryje się pod tym pojęciem.Jedyną "podatkową" definicję ceny nabycia można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22g ust. 3) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16g ust. 3). Wynika z niej, że ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona m.in. o koszty: transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji itd.Czyżby zatem przemieszczając do Polsk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL