fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Sprzedaż działek w gospodarstwie rolnym

Rolnik, który sprzeda działki wydzielone z własnego gospodarstwa rolnego po pięciu latach od jego nabycia, nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych - zdecydowała Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu (sygnatura A1-D-415-26/2007).
Oto stan faktyczny: pod koniec 2000 r. małżeństwo rolników nabyło gospodarstwo o powierzchni 3,70 ha. Małżonkowie prowadzili tam działalność rolniczą, a we wrześniu 2005 r. podzielili nieruchomość na 17 działek budowlanych, z których część chcą sprzedać w 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie uznał, że sprzedaż działek stanowi w tym przypadku źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i uzyskane z tego tytułu dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Rolnicy uważali, że wprawdzie powinni podzielić się z fiskusem, ale nie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), który jako źródło przychodów wskazuje ogólnie nieruchomości lub ich części. Odwołali się do Izby Skarbowej. Okazało się, że dyrektor Izby nie do końca podziela ich stanowisko, ale też nie zgadza się z interpretacją wydaną przez naczelnika. Przede wszystkim nie stwierdził, by dokonywana przez małżonków sprzedaż działek budowlanych miała znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu updof. Nie handlują oni ziemią w sposób zorganizowany i ciągły, a chcą tylko jednorazowo sprzedać własne działki. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż przez kilka lat prowadzili na tych gruntach działalność rolniczą. To zdaniem dyrektora IS jednoznacznie wskazuje, że nie jest ich zamiarem prowadzenie zarobkowej działalności handlowej. Mając to na uwadze oraz fakt, że gospodarstwo zostało nabyte przed zmianą przepisów podatkowych 1 stycznia 2007 r., dyrektor Izby zastosował art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Mówi on, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jest źródłem przychodów opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych, jeżeli: • nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej • zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
Ponieważ małżonkowie są właścicielami gospodarstwa już od ponad sześciu lat, to w przypadku zbycia wydzielonych z niego działek wcale nie muszą płacić podatku - uznał dyrektor IS i uchylił postanowienie. źródło: http://sip.mf.gov.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA