Czy liczyć różnice kursowe w uproszczony sposób

prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych
Nieznane
Witold Modzelewski: Od wprowadzenia w Polsce podatku od towarów i usług obowiązuje zasada pozwalająca na wystawienie faktury wciągu siedmiu dni odsprzedaży. Od początku powodowało to trudności z rozpoznawaniem przychodu w podatku dochodowym. Tam o powstaniu przychodu decyduje bowiem wydanie rzeczy. Obecnie nie jest to tylko kwestia różnego momentu powstania przychodu i wykazania VAT należnego. To także jest sprawa kwot. Gdy wierzytelność jest w walutach obcych, to przychód w podatku dochodowym różni się od obrotu będącego podstawą naliczania VAT. Do celów VAT stosuje się bowiem bieżący kurs NBP z dnia wystawienia faktury, a do rozliczeń podatku dochodowego -kurs z dnia poprzedzającego wydanie rzeczy.Różnie. W niektórych firmach, zwłaszcza średniej wielkości, są nawet zatrudnione osoby, których podstawowym zadaniem jest właśnie przeliczanie tych kursów. Nie jest to łatwe. Na każdej fakturze musi być odnotowana data, kiedy towar został przekazany klientow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL