fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

fundusze unijne finansują kredyt technologiczny

Rzeczpospolita
Bank Gospodarstwa Krajowego i Naczelna Organizacja Techniczna organizują dla przedsiębiorców warsztaty na temat jednego z działań programu „Innowacyjna gospodarka”
Cykl warsztatów pod nazwą „Kredyt technologiczny efektywną formą wsparcia innowacyjnych technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw” poświęcony jest działaniu 4.3 „Kredyt technologiczny” programu „Innowacyjna gospodarka”. Program realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Naczelną Organizację Techniczną i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dlaczego właśnie teraz ruszyło takie szkolenie? Otóż w najbliższym czasie spodziewane jest przyjęcie przez Sejm nowelizacji [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2008/DU2008Nr116poz%20730.asp]ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU z 2008 r. nr 116, poz. 730 ze zm.)[/link].
To właśnie ten akt reguluje zasady i tryb przyznawania pomocy, a zakładana nowelizacja ma sprawić, że stanie się on znacznie bardziej atrakcyjny dla małych i średnich firm. I właśnie omówieniu tych najważniejszych zmian będą poświęcone specjalne warsztaty.
[srodtytul]Informacje o premii[/srodtytul]
Przedstawiciele firm z sektora MŚP będą mogli uzyskać na nich wiedzę o tym, czym jest kredyt technologiczny, jak działa obecnie i jak będzie działał w przyszłości. W szczególności na jakich zasadach opierać się ma przyznawanie i wypłata tzw. premii technologicznej.
Z tym specjalnym kredytem powinny zapoznać się przede wszystkim firmy myślące o inwestycjach, szczególnie tych w nowe technologie, dzięki którym dałoby się wytwarzać nowe produkty lub usługi. Właśnie one często poszukują wsparcia finansowego, bez którego trudno byłoby takie przedsięwzięcie zrealizować.
Do tej pory taką pomoc mogły im zapewnić dotacje unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych lub innego działania „Innowacyjnej gospodarki”, mianowicie 4.4 „Wsparcie inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym”. Problem w tym, że środki tego ostatniego zostały już wyczerpane.
Nikłe są szanse, że zostanie do niego ogłoszony jeszcze jakiś konkurs (nabór wniosków). Podobnie jest w regionach. W niektórych województwach nie przewiduje się już tego typu dotacji dla firm.
[srodtytul]Innowacyjna wiedza [/srodtytul]
Właśnie dlatego ciekawą alternatywą może być kredyt technologiczny. Wsparcie w tym wypadku przeznaczane jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Warto zaznaczyć, że kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup lub wynajem środka trwałego, w którym już została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji. Innymi słowy istota takiego projektu musi się opierać na samodzielnym wdrożeniu i wykorzystaniu wymyślonej lub zakupionej technologii.
Informacje o warsztatach można znaleźć na stronie internetowej głównego organizatora [link=http://www.centruminnowacji.org]www.centruminnowacji.org[/link]. Udział w nich jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
O udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA