fbTrack

Podatki

Spółdzielcze mieszkania mogą być droższe o VAT

Osoby, które zamierzają wykupić mieszkania spółdzielcze powinny się spieszyć. Po 1 stycznia zapłacą więcej niż dziś. Dojdzie bowiem 7 proc. VAT
Tylko do 31 grudnia 2007 r. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będzie objęte zerową stawką podatku od towarów i usług (VAT). Podobnie jak przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności mieszkania lub domu jednorodzinnego.
Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużenia tej preferencji. Jakub Lutyk, rzecznik prasowy ministerstwa, twierdzi, że art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o VAT nie jest zgodny ani z postanowieniami dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 345 ze zm.), ani z zapisami derogacyjnymi ustanowionymi w traktacie akcesyjnym. Nie ma zatem podstaw, by przedłużać jego stosowanie. Co czeka spółdzielców po 1 styczna 2007 r.? Według Lutyka zastosowanie stawki podatku będzie zależało od stanu faktycznego sprawy - z uwzględnieniem art. 29 i art. 153 ustawy o VAT. - Jeżeli opodatkowanie będzie wchodziło w grę, a jednocześnie będzie dotyczyło budownictwa społecznego, stawka podatku wyniesie 7 procent - powiedział rzecznik Ministerstwa Finansów. Wszystko zależy od tego, jak potraktujemy przekształcenie prawa do lokalu spółdzielczego - jako dostawę towarów objętą stawką w wysokości 7 proc. czy jako świadczenie usług (22 proc. VAT). Na szczęście przepisy są jednoznaczne. Ustawa o VAT (art. 7 ust. 1 pkt 5) zalicza do dostawy towarów również przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zgodnie z uchwaloną 5 września tego roku nowelizacją ustawy o VAT (druk sejmowy nr1928) 7-proc. stawką tego podatku objęta będzie dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12). Odpowiedzi szukać więc należy w ust. 12a ww. ustawy, który zawiera bardzo pojemną definicję budownictwa społecznego. Przyszli właściciele mieszkań spółdzielczych nie powinni zatem się obawiać, że ich lokal nie zmieścił się w tej definicji. Przy przekształceniu we własnościowe - jeżeli następuje to w ciągu pięciu lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - członek spółdzielni będzie musiał zapłacić 7 proc. VAT tak jak od dostawy towarów, ale naliczony od różnicy między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszoną o kwotę podatku (art. 29 ust. 8 ustawy o VAT). Chyba że -jak stanowi wspomniany art.153 ustawy -ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz jego zasiedlenie nastąpiło przed 1 maja 2004 r. Wtedy nie ma mowy o żadnym płaceniu VAT. masz pytanie do autorki, e-mail: g.lesniak@rzeczpospolita.pl W wielu miejscach ustawy znajdują się odrębne regulacje praw spółdzielczych. Pominięcie tej formy prawnej nabywania lokali mieszkalnych w przepisach dotyczących 7-proc. stawki VAT dla budownictwa społecznego nie powinno jednak powodować wątpliwości, że obniżona stawka VAT będzie miała zastosowanie do tego rodzaju zdarzeń. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe stanowi dostawę towarów i tym samym mieści się w pojęciu dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli dostawa ta jest realizowana w ramach społecznego programu mieszkaniowego, właściwą stawką VAT będzie 7 proc.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL