Nie da się podważyć sprzecznej z prawem sprzedaży wywłaszczonej nieruchomości

Właściciel wywłaszczonej nieruchomości nie ma szans na jej odzyskanie, mimo że została ona sprzedana z pominięciem jego prawa do zwrotu lub pierwokupu. Taka transakcja, choć sprzeczna z prawem, jest bowiem ważna
Może natomiast żądać odszkodowania za szkody poniesione wskutek naruszenia jego praw. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2007 r.Wyrok SN dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w okresie obowiązywania starej ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości zastąpionej od 1 stycznia 1998 r. ustawą z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednakże ich unormowania dotyczące uprawnień byłego właściciela nieruchomości, która stała się zbędna, bo cel wskazany w decyzji o wywłaszczeniu przestał istnieć, są bardzo podobne.Nieruchomość o powierzchni ponad trzech hektarów była położona w Lublinie i według decyzji wywłaszczeniowej z 1965 r. miała być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. W 1990 r. wskutek reformy samorządowej działka stała się własnością gminy. Domy mieszkalne nigdy na niej nie powstały. W 1996 r. gmina oddała tę nieruchomość w użytkowanie wieczyste zagranicznej firmie, która u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL