fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jedna kotłownia dla trzech wspólnot

Jestem członkiem jednej z trzech wspólnot, które się mieszczą w jednym budynku. Za to jest kotłownia jako część wspólna właścicieli lokali. Obecnie właściciel urządzeń, które znajdują się w kotłowni, sporządził umowę sprzedaży tych urządzeń i materiałów wszystkim trzem wspólnotom w równych częściach. Czy istnieje możliwość sprzedaży urządzeń na rzecz wszystkich, czy powinna to być sprzedaż wyłącznie na rzecz wspólnoty, która jest właścicielem lokalu kotłowni? Jakie rodzi to skutki? (nazwisko znane redakcji)
- Skoro powstały trzy wspólnoty, a w jednej jest zlokalizowane pomieszczenie kotłowni z urządzeniami energetycznymi, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: kto jest właścicielem lokalu kotłowni - jedna z trzech powstałych wspólnot mieszkaniowych, właściciel urządzeń, czy też jest to współwłasność wszystkich trzech wspólnot.
Niezależnie od własności lokalu, w którym jest kotłownia, należy jednoznacznie ustalić, czy sprzedający urządzenia kotłowni ma w ogóle prawo do dysponowania nimi. Jeżeli przyjmiemy, że właścicielem urządzeń kotłowni jest deweloper, to może on je sprzedać za dowolną kwotę, lecz urząd skarbowy powinien określić właściwy przychód z tego tytułu. W przypadku wspólnot mieszkaniowych kupujących te urządzenia istnieje zagrożenie ustalenia w ten sam sposób przychodu, który nie da się zakwalifikować do przychodu zwolnionego z podatku w trybie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku CIT.
Zalecałbym daleko posuniętą ostrożność w zawieranej umowie kupna (najlepiej sporządzić ją w formie aktu notarialnego) - należy w niej jednoznacznie zastrzec, że wszelki negatywne skutki tej transakcji w postaci sankcji podatkowych i karno-skarbowych ponosi sprzedający.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA