Podatki

Nie ma podatków za nowy lokal we wspólnocie

Wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bo nie dochodzi do nieodpłatnego zniesienia współwłasności
Tak zdecydował 11 maja 2007 r. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (PB4/4306-1/07/Z-SIP-S).
Państwo X, mieszkańcy bloku i członkowie wspólnoty mieszkaniowej, postanowili powiększyć swój stan posiadania. Poprosili wspólnotę o zgodę na dobudowanie do bloku dodatkowych trzech kondygnacji. Wspólnota się zgodziła, a małżonkowie X zobowiązali się wypłacić innym jej członkom rekompensaty za zmianę wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Małżonkowie zapytali Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, czy taka operacja nie powoduje po ich stronie konieczności zapłacenia podatku od darowizny. Naczelnik US stwierdził, że podatek się należy, gdyż nastąpiło przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli, czyli częściowe zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn taka czynność podlega podatkowi (PM-43-436/5/06).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, do którego odwołali się małżonkowie, uznał jednak, że naczelnik niewłaściwie ocenił treść czynności prawnej, i zmienił jego postanowienie. Po analizie przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności oraz ustawy o własności lokali stwierdził, że ustanowienie odrębnej własności dobudowanych pomieszczeń nie skutkuje zniesieniem współwłasności. Członków wspólnoty wciąż łączą więzi prawne związane z częścią nieruchomości służącą użytkowi wszystkich właścicieli lokali, np. klatka schodowa, elewacje, dach. Innymi słowy mimo wyodrębnienia lokali wspólnota nadal będzie istnieć. Ponieważ w tej sytuacji mamy do czynienia z ustanowieniem odrębnej własności lokalu, a nie nieodpłatnym zniesieniem współwłasności, to nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn - wynika z interpretacji bydgoskiej IS. Źródło: www.mf.gov.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL