fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Gdy mieszkańcy parteru nie chcą płacić za windy

Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
Nieznane
Nasza spółdzielnia zażądała opłat za windę od lokatorów mieszkających na parterze. Odwoływaliśmy się od tej decyzji, podkreślając, że automatyczne zastosowanie zasady równego podziału kosztów eksploatacji dźwigu okazuje się niesprawiedliwe. W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienie, w którym zarząd odwołuje się do zewnętrznych, legislacyjnych ustaleń i traktuje sprawę jako ostatecznie ustaloną. Możemy przeczytać, że: "Pod pojęciem nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 3 ust. 2 z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali należy rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Dźwig osobowy jest zaliczany do urządzeń służących wszystkim mieszkańcom niezależnie od położenia lokalu, który zajmują". Co możemy w tej sprawie zrobić? (nazwisko znane redakcji)
Odpowiada Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego
- Organy samorządowe spółdzielni, podejmując decyzję o pokrywaniu kosztów eksploatacji danej nieruchomości, kierują się występującym w ustawie o własności lokali pojęciem nieruchomości wspólnej, do której niewątpliwie należy zaliczyć między innymi dźwigi osobowe. Członek spółdzielni zgodnie z zapisem art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zobowiązany uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale.
Naturalną jednostką rozliczeniową w spółdzielni jest powierzchnia zajmowanego lokalu, a w przypadku, gdy z nieruchomości wyodrębni się lokal własnościowy, właściciel będzie zobowiązany pokrywać wydatki nieruchomości w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w tejże nieruchomości. Próba innego rozwiązania tego problemu jest niezgodna z podstawowymi zadaniami pokrywania kosztów powstających w nieruchomości i w konsekwencji może skutkować zaskarżeniem do sądu innego podziału kosztów.
Wszystkie jak do tej pory procesy sądowe w podobnych sprawach zostały przez mieszkańców parterów i pierwszych pięter przegrane. Osobiście uważam, że spółdzielnia postąpiła właściwie, dokonując podziału planowanych kosztów w stosunku do powierzchni lokali znajdujących się w nieruchomości.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA