fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasiłek dla osoby z krótkim stażem liczymy od pensji z angażu

Za czas niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym przysługuje wynagrodzenie od zakładu. Dopiero od 34 dnia należy się zasiłek chorobowy finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. By pracownik uzyskał wynagrodzenie chorobowe, musi mieć 30-dniowy okres wyczekiwania. Nie muszą go przebyć absolwenci szkół, w tym wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym wciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Skoro w grę wchodzi pierwsze zatrudnienie, podjęte bezpośrednio po szkole, nie obowiązuje okres wyczekiwania. Opisany pracownik ma zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za dwa dni lipcowej absencji. Liczymy je według przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zachorował. Przez wynagrodzenie rozumiemy przychód wchodzący do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emeryt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA