Na początek zatrudniony dostanie zasiłek chorobowy

Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Aby go uzyskać, wcześniej ubezpieczeni muszą przebyć pewne okresy nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, tzw. okresy wyczekiwania.
Okresy wyczekiwania są różne, w zależności od tego, czy dana osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, czy dobrowolnemu. Wynoszą dla osób ubezpieczonych:- obowiązkowo, w tym zatrudnionych - 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,- dobrowolnie - 180.Do okresów ubezpieczenia chorobowego wliczamy poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub przekroczyła, ale była spowodowana:- urlopem wychowawczym,- urlopem bezpłatnym,- odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.Niektórym zasiłek chorobowy należy się bez okresu wyczekiwania, czyli od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Dotyczy to:- absolwentów szkół, w tym wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do niego dobrowolnie w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,- jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypa...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL