Sprzedając przedmiot aportu, w kosztach rozliczysz wydatki na nabycie

Przy sprzedaży środka trwałego wniesionego aportem do spółki można uwzględnić koszty jego nabycia. Mogą być jednak wątpliwości, jak je ustalić
- Wspólnik - osoba fizyczna, wniósł do spółki z o.o. aportem grunt, który został przyjęty do ewidencji środków trwałych spółki. Czy sprzedając ten grunt, spółka może uwzględnić jego wartość jako koszt uzyskania przychodów? - pyta czytelnik DF.Odpowiedź na pytanie czytelnika brzmi: tak.Grunty nie podlegają amortyzacji, ale przy spełnieniu ustawowych warunków są środkami trwałymi - wycenia się je i ujmuje w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Gdy grunt spółka nabyła w postaci wkładu niepieniężnego, jego wartością początkową jest wartość ustalona przez spółkę na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej (art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - updop).Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje odrębnie zasad ustalania kosztów uzyskania przy zbyciu składników majątku wniesionych aportem. Zastosowanie mają więc w tym wypadku ogólne zasady ustalani...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL