Wpłać odpis na fundusz i zalicz go do kosztów

Do końca września pracodawcy muszą przekazać pozostałą część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to koszt uzyskania przychodów
Aby jednak odliczyć ten wydatek, trzeba pieniądze faktycznie przelać na rachunek funduszu. Nie wystarczy samo naliczenie. Czasami podatnicy popełniają tu błędy.- Spółka zatrudniała w połowie 2006 r. ośmiu pracowników, jednakże z uwagi na rozwój firmy, a także zamówienia na wytwarzane produkty przyjęliśmy kolejne osoby. Stan zatrudnienia na 1 stycznia 2007 r. wyniósł 53 osoby. Utworzyliśmy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). Zgodnie z jego regulaminem spółka dokonuje odpisów miesięcznych w koszty. Wpłaty przekazuje w terminach do 31 maja (75 proc. równowartości odpisów) i do 30 września (pozostała kwota). Ponadto spółka w całości zalicza do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpisu wyższą niż kwota podstawowa określona w ustawie o zfśs. Czy takie postępowanie jest właściwe? - pyta czytelniczka DF.Z ustawy o zfśs wynika, że nie wszystkie firmy muszą go tworzyć. Czynią to ci pracodawcy, którzy 1 stycznia danego roku zatrudniają co ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL