fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z rozliczeniem usług doradczych nie musimy czekać na przychód

Wydatki na doradztwo zaliczamy do kosztów w momencie poniesienia. Chyba że można je przyporządkować do konkretnych przychodów
Wtedy rozliczamy je w momencie ich uzyskania. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego br. (II FSK 330/06). Spór dotyczył doradztwa prawnego, technologicznego i inwestycyjnego w sprawie przyszłych projektów inwestycyjnych mających na celu pozyskanie nowych złóż metali. Konkretnie było to m.in. gromadzenie informacji, analizy światowych tendencji, prowadzenie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, opracowanie projektów badań potencjalnych rejonów. Zdaniem spółki, która zleciła te badania, są one związane z całokształtem jej działalności. Zaliczyła je więc do kosztów w roku ich poniesienia. Organy podatkowe zrobiły jednak inaczej. Zostawiły w kosztach tylko część wydatków, a pozostałe wyrzuciły, twierdząc, że wiążą się z konkretnymi projektami, które nie zostały w tym roku zrealizowane.Ten pogląd poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. NSA uchylił jednak jego wyrok. Zasadniczo z przycz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA