fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynagrodzenie dla wdowy bez pomniejszeń zaliczki

Nie. Uwzględnia ją bowiem już ZUS przy ustalaniu zaliczek na podatek przypadających od renty. Chyba że pobierający emeryturę lub rentę złoży wniosek w ZUS, by tego pomniejszenia nie uwzględniał. Wynika to z art. 32 ust. 3 w związku z art. 34 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Nakazuje on zakładowi pracy pomniejszanie zaliczek o wskazaną kwotę, jeżeli przed pierwszą wypłatą pracownik złoży oświadczenie, w którym stwierdzi m.in., że nie otrzymuje emerytury i renty. Skoro pracownica ją otrzymuje, jej oświadczenie straciło aktualność. Warto jednak dodać, że pracownica może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jeśli złoży pracodawcy oświadczenie, w którym zadeklaruje taki zamiar, a dzieci nie uzyskują innych dochodów poza rentą rodzinną, pracodawca za wszystkie miesiące będzie musiał zmniejszać zaliczki pobierane od jej wynagrodzenia o wspomnianą kwotę 47...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA