fbTrack

Gdzie składamy wnioski o refundacje

Maciej Bątkiewicz, z Działu Aktywizacji Rynku Pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy
Nieznane
Od miesiąca prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę ubiegać się o refundację wynagrodzeń i składek ZUS? Czy mam szansę na refundację na tworzenie nowych miejsc pracy? Czytelnik może ubiegać się o refundację wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu prac interwencyjnych. Nie przysługuje mu natomiast refundacja kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy, bo zbyt krótko prowadzi działalność (wymagane jest minimum sześć miesięcy). Zanim czytelnik założył firmę, mógł ubiegać się o dotację na założenie własnej działalności. Taka jednorazowa wypłata pieniędzy przysługuje bezrobotnym, którzy chcą założyć własny biznes.Powiatowy urząd pracy podpisuje umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych na pół roku. Nie ma w tym wypadku znaczenia okres, na jaki zostaje zawarta umowa o pracę z bezrobotnym. Czy zawartą z PUP umowę o organizację prac interwencyjnych wolno przedłużyć?Nie. Każda refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia i ZUS,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL