fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalić wysokość niewykorzystanych mocy produkcyjnych

Księgowi od dawna mają problemy z wyceną produktów na dzień bilansowy. Ustawa o rachunkowości nakazuje, aby ich wartość była równa kosztom wytworzenia. Nie zalicza się do nich jednak wartości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. W ich ustaleniu pomogą najnowsze wytyczne Komitetu Standardów Rachunkowości
Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku zdanym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Koszty bezpośrednie obejmują:- wartość zużytych materiałów bezpośrednich,- koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,- inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji wdanej liczbie okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.Zasady ustalenia nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA