fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwo pracy czeka na poczcie

Sposób wydania świadectwa pracy określa § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z 15 maja 1996 r. (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.). List ze świadectwem pracy należy wysłać na adres pracownika podany w aktach osobowych przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy pracownik odbierze list polecony po pierwszym awizowaniu, to informacja z poczty o dacie odbioru przesyłki jest potwierdzeniem, że pracownik odebrał przesyłkę. Gdy pracownik nie odbierze przesyłki, będzie ona awizowana drugi raz (powtórne awizo), z reguły po siedmiu dniach. Jeżeli powtórnie nie odbierze listu, to wróci on do pracodawcy z datą drugiego awiza. Wówczas list zawierający świadectwo pracy ze zwrotką z poczty należy dołączyć do akt osobowych pracownika (część C). Podobnie będzie, gdy pracownik zmienił adres zamieszkania i nie powiadomił o tym pracodawcy (działu kadr), a te...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA