fbTrack

Po długiej chorobie są konieczne badania lekarskie

Pracownik miał zwolnienie lekarskie przez 182 dni. Wrócił do firmy bez ważnego zaświadczenia lekarskiego i chce wziąć urlop bezpłatny. Czy możemy mu go udzielić?
Nie. Pracownik musi w pierwszej kolejności przejść badania kontrolne, które są obowiązkowe po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni. Badania mają ustalić zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Dopiero po przedstawieniu zaświadczenia o wyniku badań szefowi wolno dać pracownikowi urlop. Zakład nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Skierowanie na badanie wystawia pracodawca. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 września 2001 r. (I PKN 639/00) "obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania". Badania te, podobnie jak badania okresowe przeprowadzane są na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL