fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inny wymiar etatu, nowy wymiar urlopu

Ile urlopu na część etatu
Nieznane
Pracodawca może zmienić pracownikowi wymiar zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego, np. zwiększa go z pół do 3/4 etatu. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Z wnioskiem o redukcję czasu pracy ma prawo wystąpić także uprawniony do urlopu wychowawczego. To powoduje konieczność odpowiedniego skorygowania przez szefa wymiaru urlopu wypoczynkowego.
I tu dla pracodawców pojawia się problem, bo kodeks pracy nie określa wprost, jak wtedy ustalić wymiar wypoczynku. Według Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w takiej sytuacji należy go odpowiednio zredukować lub zwiększyć w zależności od tego, czy zmiana wymiaru czasu pracy polega na jego obniżeniu, czy na podwyższeniu.Wówczas do wyliczenia urlopu należy zastosować podobną zasadę do proporcjonalnego ustalenia wypoczynku niepełnoetatowca. Podobnie trzeba też postąpić, gdy pracownik w ciągu roku zmienia pracodawców. Wówczas każdy z nich oblicza mu go oddzielnie i ustala proporcjonalnie do przepracowanego okresu.Zatem oddzielnie proporcjonalnie oblicza się wymiar urlopu za każdy okres pracy na część etatu wdanym roku, zgodnie z art. 154 § 2 k.p. Za podstawę bierze się wówczas 20 lub 26 dni wypoczynku, w zależności od tego, jaki staż pracy ma zatrudniony, oraz wymiar czasu pracy.Jeśli więc szef zwiększa w połowie roku zatrudni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA