fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyżur rekompensujemy niekiedy czasem wolnym

Pracodawca poleca pracownikom, aby pozostawali w pracy poza normalnym czasem pracy na tzw. dyżurze. Dyżury są płatne tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność rzeczywistego świadczenia pracy. W przeciwnym razie zatrudnieni dostają w zamian za czas spędzony na dyżurze czas wolny w odpowiednim wymiarze. Pełniący dyżur telefoniczny w domu nie otrzymują nawet wolnego. Czy za takie dyżury nie należy się żadne wynagrodzenie?
Wynagrodzenie za dyżury przysługuje tylko wtedy, gdy pracodawca nie może zapewnić pracownikowi pełniącemu dyżur czasu wolnego w zamian za ten okres. Art. 151 k.p. pozwala szefowi zobowiązać zatrudnionego, aby poza normalnymi godzinami pracy pozostawał w gotowości do wykonywania zadań wynikających z umowy o pracę w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas niego pracownik nie wykonywał pracy.Za czas dyżuru, z wyjątkiem tego pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy i odpowiada to tylu godzinom, ile poświęcił na dyżurowanie. Gdy szef nie ma możliwości udzielenia czasu wolnego, to zatrudniony otrzyma wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków płacowych, to 60 proc. wynagrodzenia.Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa prac...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA