Prowizja nie zwiększa zapłaty za nadgodziny

Arkadiusz Sobczyk, radca prawny w kancelarii Sobczyk i Współpracownicy w Krakowie
Nieznane
W normalnym wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe nie uwzględniamy zmiennych składników pensji zależących od efektów pracy. Pomijamy więc premie prowizyjne i zadaniowe
Jak właściwie rozumieć "normalne wynagrodzenie", podpowiada Sąd Najwyższy. W wyroku z 3 czerwca 1986 r. (I PRN 40/86) przyjął, że normalne wynagrodzenie to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie w zwykłych warunkach i terminach wypłat. Obejmuje ono zarówno to zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki, jeżeli zgodnie z obowiązującymi w zakładzie przepisami o wynagradzaniu pracowników takie elementy pracownikowi przysługują. Oznacza to, że normalne wynagrodzenie może obejmować dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, jak i dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia czy inne dodatki, bo stałe dodatkowe składniki mają charakter wynagrodzenia jak najbardziej "normalnego". Ponadto w skład tego wynagrodzenia może wchodzić premia, jeżeli ma ona charakter stały i nie zależy od tego, czy pracownik uzyska określone, konkretne osiągnięcia w pracy, nieobjęte zadaniami wykonywanymi w godzinach nadliczbowych.Należy zwr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL