fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Liczymy minimalne wynagrodzenie za pracę

Zatrudnionemu na pełnym etacie musisz płacić przynajmniej pensję minimalną, czyli 936 zł na miesiąc, a pracującemu w pierwszym roku 748,80 zł. Gdy dostaną mniej, należy się wyrównanie
By chronić pracowników przed nadmiernym wyzyskiem, ustawodawca wprowadził instytucję płacy minimalnej. Otrzymuje ją przynajmniej 230 tys. Polaków. Jest to minimum pieniędzy, jakie trzeba zapłacić co miesiąc pracownikowi zaangażowanemu na pełnym etacie. Rozliczamy ją proporcjonalnie do wielkości etatu danej osoby. Zaznaczamy jednak, że nie ma jednej pensji minimalnej. Podane kwoty to są bowiem wartości brutto. Ile zatem ktoś dostanie płacy minimalnej na rękę, zależy od wielu czynników, w tym m.in. od:-składek, jakie płaci,-kosztów uzyskania przychodów potrącanych z jego poborów,-tego, czy jego przychody przekroczyły już tzw. limit 30-krotności, czy nie.Przepisy zapewniają realną wartość wynagrodzenia minimalnego. Jest ono ustalane tak, by jego przeciętna wysokość wzrastała w stopniu nie niższym od prognozowanego nadany rok wskaźnika cen. Jeśli podawany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA