fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Liczymy 30 dni na przeprowadzenie zwolnień grupowych

Redukcje grupowe zaczynają się od dnia, kiedy pracodawca wypowiedział pierwszą umowę lub rozwiązał ją za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników
- Jak liczymy okres 30 dni, w którym sumuje się dokonane wypowiedzenia, aby sprawdzić, czy musimy już zastosować procedurę grupowego zwolnienia? Większość zwolnień w firmie ma skutek na koniec miesiąca, co w niektórych okresach może doprowadzić do kumulacji zwolnień z dwóch miesięcy. Boimy się, że wpadniemy w pułapkę redukcji zbiorowych, nie mając o tym pojęcia. Jak tego uniknąć? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Ilustruje to następującym przykładem. Jeśli 31 lipca rozwiązanych zostanie10 umów, a 31 sierpnia dalszych 20, to zachowany jest 30-dniowy odstęp. Przesądza on o tym, że umów rozwiązanych w tych miesiącach nie sumuje się do ustalenia, czy szef musiał zastosować procedurę zwolnień grupowych. Ale gdyby taka sytuacja zaszła 31 sierpnia (10 umów) i 30 września (20 umów), to czy wówczas należy dodać umowy z 30 dni i zastosować zwolnienia grupowe?Pracodawca musi zastosować specjalną procedurę grupowego zwalniania załogi, gdy redukuje określoną gr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA