fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Można łączyć pracę z wcześniejszą emeryturą

Jeśli urodziłaś się w 1952 r. lub wcześniej i masz 30 lat stażu pracy, nie musisz rezygnować z zatrudnienia, by przejść na wcześniejszą emeryturę. Możesz na nią przejść także w przyszłych latach, nawet gdy przestaną obowiązywać obecne przepisy emerytalne
Kobiety, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę, oprócz ukończonych55 lat muszą posiadać jeszcze odpowiedni staż pracy - co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy wystarczy tylko20-letni staż ubezpieczeniowy.
Z takiej emerytury można skorzystać tylko wtedy, gdy kobieta była ostatnio pracownicą i w ciągu dwóch minionych lat przepracowała minimum sześć miesięcy na etacie.
Jeśli nie byłaś ostatnio pracownicą (chodzi o to, aby ostatnia umowa z pracodawcą była umową o pracę), możesz jeszcze się zatrudnić. Co prawda jest już za późno, by do końca roku przepracować wymaganych sześć miesięcy, jeśli jednak masz taki staż, a ostatnio pracowałaś na umowie-zleceniu lub prowadziłaś działalność gospodarczą, to możesz jeszcze na krótki czas znaleźć etat (a następnie starać się o wcześniejszą emeryturę). ZUS często bezprawnie odmawia w takich przypadkach przyznania emerytury - w razie sporu trzeba będzie iść ze sprawą do sądu. Ważne jednak, by naprawdę pracować. Jeśli bowiem praca była tylko na papierze, wtedy nie zostaniesz uznana za pracownika. Jeśli chcesz mieć absolutną pewność, że nie stracisz prawa do wcześniejszej emerytury na dotychczasowych zasadach, zawsze możesz zebrać wymagane dokumenty i złożyć wniosek do ZUS o przyznanie tego świadczenia. Dopóki nie zrezygnujesz z pracy, ZUS nie rozpocznie wypłaty tego świadczenia. Choć wystarczy do tego rozwiązanie umowy tylko na jeden dzień, wiele osób obawia się tej operacji ze względu na niechęć firm do zatrudniania starszych osób z prawem do emerytury. Jeśli więc zdecydujesz, że jeszcze nie pora stać się emerytką, lepiej tego nie rób. Zawsze możesz później złożyć wniosek do ZUS o doliczenie przepracowanego dodatkowo okresu do emerytury, którą będzie wypłacał w przyszłości. Możesz także rozwiązać umowę o pracę, przejść na wcześniejszą emeryturę i zatrudnić się na nowo. Wtedy jednak w grę wejdą ograniczenia wynikające z przepisów dotyczące maksymalnych kwot, jakie możesz zarabiać, bez obniżenia przez ZUS emerytury. Jeśli będzie to więcej niż 1896,40 zł przychodu miesięcznie (to kwota brutto obowiązująca od 1 czerwca 2007 r., która wzrasta co kwartał), wtedy ZUS zmniejszy emeryturę o kwotę przekroczenia. Jeśli zaś twoje zarobki przekroczą 3521,90 zł miesięcznie, to ZUS zupełnie zawiesi wypłatę emerytury. Jeśli w 1999 r. zdecydowałaś się na przystąpienie do OFE, to do końca tego roku musisz z niego wystąpić i zwrócić się do ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury. To jedyny przypadek, gdy kobiety spełniające wymagania do uzyskania wcześniejszej emerytury stracą to świadczenie, jeśli nie wystąpią o nie do końca tego roku. Z OFE można wystąpić wyłącznie na wcześniejszą emeryturę. - Jeżeli zarobki przekroczą 3521,90 zł, ZUS zupełnie zawiesi wypłatę emerytury. - Kobiety, które ukończyły 60 lat, mogą dorobić do emerytury bez ograniczeń. Kogo uznaje się za pracownicę 1. Kobietę, która przepracowała 30 lat na etacie. 2. Rencistkę - po przejściu na świadczenie z etatu. 3. Kobietę, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną, gwarantowany zasiłek z pomocy społecznej. 4. Kobietę, która po utracie pracy zawarła dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Uwaga! W czasie pobierania świadczeń wskazanych w pkt 2 i 3 oraz w okresie ubezpieczenia wskazanego w pkt 4 zawarcie umowy-zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej spowoduje utratę prawa do emerytury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA