fbTrack

Praca, emerytury, renty

Odsetki od emerytury zmobilizują ZUS

Procesy z ZUS o emeryturę lub rentę trwają nawet kilka lat. Teraz zainteresowany będzie mógł żądać za ten czas wysokich odsetek
Kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ZUS musi zapłacić odsetki za czas trwania procesu, który w końcu przyniósł rozstrzygnięcie korzystne dla rencisty (sygn. P 11/07).
- Do tej pory ZUS uznawał, że jest zwolniony z wypłaty odsetek aż do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie o emeryturę lub rentę - mówi dr Krzysztof Ślebzak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyrok TK przesądza o odpowiedzialności ZUS za swoje błędy. Ich konsekwencje nie będą przerzucane na ubezpieczonych. Jego zdaniem warto sobie przypomnieć moment wprowadzenia do ustawy o emeryturach i rentach art. 118 ust. 1 a. Ten przepis miał ograniczyć odpowiedzialność ZUS za zaległości w wypłacie świadczeń. Znalazł się w ustawie z 1 lipca 2004 r. i był częścią tzw. planu Hausnera. Jak jednak uznał Trybunał, ZUS nie może być lepiej traktowany niż inne instytucje państwowe, z urzędami skarbowymi na czele, które ponoszą odpowiedzialność za swoje błędne decyzje.
- Odsetki wynoszą obecnie 11,5 proc. w skali roku - mówi adwokat Piotr Gujski. Ich wysokość rośnie wraz z narastaniem zaległych świadczeń. Zdanych, jakie uzyskaliśmy z ZUS, wynika, że co roku przekazuje on do sądów kilkaset tysięcy odwołań od swoich decyzji. Ostatnio było to 121 tys. w 2005 r. i 172 tys. w zeszłym roku. Z tego sądy przyznawały rację ubezpieczonym w około 1/3 spraw (47 tys. w 2005 r. i 32 tys. w 2006 r.). - Nowe zasady, wmyśl których za czas procesu przysługują odsetki, mają zastosowanie w razie dochodzenia prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz zasiłku pogrzebowego - mówi Anna Misiak z kancelarii MDDP. - Istotne stanie się jednak ustalenie, która strona przyczyniła się do opóźnienia w przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o te odsetki mają bowiem do nich prawo jedynie wówczas, gdy opóźnienie w wypłacie było skutkiem błędu ZUS. - Najczęściej będzie to wynikało ze stosowania przez ZUS odmiennej wykładni przepisów niż przyjęta przez sąd - mówi dr Ślebzak. W takim wypadku kwestia wypłaty odsetek nie będzie budziła wątpliwości. W wielu wypadkach ZUS będzie się mógł jednak bronić tym, że prawidłowo wydał decyzję. Bywa bowiem tak, iż sąd powołuje biegłych, którzy przyjmują odmienną niż lekarze orzecznicy ZUS opinię w sprawie stanu zdrowia osoby ubiegającej się o rentę. ZUS po wyroku TK skierował pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przedłużających się postępowań przed sądem. Z uzyskanych przez naszą redakcję informacji wynika, że o ile na przykład w Białymstoku wyrok zapada w ciągu trzech, góra czterech miesięcy, o tyle takie procesy przed warszawskimi sądami potrafią trwać latami. ZUS chce przyspieszenia rozstrzygania tego typu spraw, gdyż za każdy dzień zwłoki bez jego winy przyjdzie mu płacić wysokie odsetki. Tak naprawdę zapłaci je budżet państwa, czyli wszyscy ubezpieczeni z własnej kieszeni. masz pytanie do autora, e-mail: m.rzemek@rzeczpospolita.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL