Lekarze i pielęgniarki

W specjalistycznej pracowni radiolog spędzi tylko pięć godzin dziennie

Jeśli radiologowi zlecisz samodzielne wykonywanie zabiegów, a dodatkowo zatrudnisz go w pracowni, czyli odrębnej komórce organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, to nie może on pracować dłużej niż pięć godzin dziennie
- Jak mamy określić pełny etat dla rehabilitantów i radiologów na oddziale szpitala - na 5 czy na 7 godzin i 35 minut dziennie? Na różnych oddziałach spotykam różny czas pracy dla tych pracowników. Który z nich jest prawidłowy? -pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.
Najprostsza odpowiedź jest taka, że oba wymiary czasu pracy dla tych pracowników służby zdrowia są właściwe. Krótsze zatrudnienie zależy jednak od drobnego szczegółu związanego z organizacją samego szpitala oraz od decyzji pracodawcy.
W przepisach prawa pracy nie ma definicji pracownika zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej czy pracowników technicznych, obsługi, gospodarczych. Art. 32g ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity DzU z 2007 nr 17, poz. 89, dalej ustawa) określa jednak czas pracy tych pracowników. Zasadniczo pracownicy służby zdrowia mogą być zatrudniani przez 7 godzin i 35 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Jeśli więc pracownik ma kwalifikacje rehabilitanta, to tyle popracuje. Podobny czas pracy dziennie będzie mieć pielęgniarka i lekarz szpitalnego oddziału. Z wyjątku i przywileju krótszego czasu pracy mogą korzystać np. pracownicy fizykoterapii czy radiolodzy w pracowni rentgenologicznej. Dla nich dzienna norma wynosi 5 godzin na pełnym etacie. Musi być jednak spełniony kolejny warunek. Te osoby mają pracować w komórkach organizacyjnych - pracowniach lub zakładach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej ZOZ. Ponadto do ich podstawowych czynności ma należeć kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne ich wykonywanie, stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego. Podobnie będzie z pracownikiem zatrudnionym w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych ZOZ, jeżeli do jego podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne ich robienie (art. 32g ust. 5 ustawy). Radiolog zatrudniony w pracowni radiologii szpitala, który samodzielnie wykonuje zdjęcia rtg, ma dziennie 5-godzinny czas pracy na pełnym etacie. Jest to jego podstawowe zajęcie należące do obowiązków określonych w umowie o pracę lub wykazie zadań oznaczonych poza nią. Z kolei radiolog, którego zatrudnia oddział szpitala i na jego zlecenie wykonuje podobne zdjęcia, ale ma jeszcze inne obowiązki, będzie pracował 7 godzin i 35 minut na dobę. Pięć godzin dla tych pracowników stanowi cały etat. Każda zatem praca, niezależnie od tego, na czym by polegała, ale przekraczająca te etatowe 5 godzin, byłaby pracą w nadgodzinach. Niektórym dyrektorom szpitali takie rozwiązanie nie podoba się i proponują pracownikom dwie odrębne umowy. Przykładowo jedna dla radiologa dotyczy 5 godzin, a druga -wykonywania innych czynności, czyli dopełnienia do tych7 godzin i 35 minut dla pozostałych pracowników służby zdrowia. Uwaga, pracodawcy! Zgodnie z prawem takie rozwiązanie inspektor pracy może potraktować jako działanie mające na celu ominięcie przepisów o czasie pracy. Skoro dla pracownika rtg etat to 5 godzin, to nie wolno go wyrównać do 7 godzin i35 minut. O ilości godzin pracy niektórych specjalistów przesądza zatem organizacja zakładu opieki zdrowotnej. Jeśli ma on odrębne pracownie, to jego pracownicy mają szansę na krótszą pracę. Ale to pracodawca zalicza poszczególne stanowiska do określonych grup pracowniczych. I to on decyduje o zakresie obowiązków zatrudnionych. Na ustalenia dotyczące stanowisk pracy mogą wpływać organizacje związkowe działające w firmie przy tworzeniu przepisów prawa wewnętrznego, tj. regulaminów pracy, wynagradzania lub układu zbiorowego pracy. W dużych firmach istotną rolę przy ich powstawaniu mogą także odegrać rady pracowników. - komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: - stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach albo zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące bądź wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych lub - prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego albo - dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością określoną w poprzednich punktach; - komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów; - komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: - przygotowywanie preparatów lub - wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych; - komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej i prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: - wykonywanie sekcji zwłok lub - wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych albo - pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych lub - pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL