fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za niektóre przerwy w pracy trzeba płacić

Musisz niekiedy wypłacić zatrudnionemu wynagrodzenie za czas, kiedy nie świadczył pracy, np. za różne przerwy w pracy
Pracownicy mają prawo do przerw, jeśli świadczą pracę w określonym wymiarze czasu pracy, szczególnie w trudnych lub szkodliwych warunkach, należą do określonej grupy pracowników i przysługują im wyjątkowe uprawnienia. Gwarantowane przerwy zaliczane są do czasu pracy, za który zachowują wynagrodzenie. Jeden pracownik może być uprawniony do kilku przerw z różnych tytułów.[srodtytul]Codzienne 15 minut dla pracownika [/srodtytul]Do codziennej 15-minutowej przerwy mają prawo ci, którzy pracują przez co najmniej sześć godzin dziennie (art. 134 k.p.). Z przerwy tej mogą korzystać także pracownicy niepełnosprawni oraz pracownice, którym przysługuje przerwa na karmienie dziecka piersią.[srodtytul]Młodociani odpoczywają dłużej [/srodtytul]Pracownikom młodocianym należy się natomiast przerwa trwająca nieprzerwanie 30 minut, jeśli ich dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż cztery i pół godziny (art. 202 k.p.). Młodociani, którzy nie ukończyli 16 lat...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA