fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudno udzielić wolnego zatrudnionym na zmiany

Grzegorz Orłowski radca prawny w spółce z o.o. Orłowski, Patulski, Walczak
Nieznane
Pracownikom zmianowym możesz wyznaczyć pracę już 24 godziny po zakończeniu poprzedniej zmiany. Jeśli zrobiłbyś to dopiero 24 godziny po zamknięciu doby pracowniczej, musiałbyś obniżyć zatrudnionym 40-godzinną kodeksową przeciętną normę tygodniową do około 35 godzin
Pracodawca musi stosować ogólne zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy. Poza kilkoma wyjątkami (np. zredukowany do 24 godzin wymiar minimalnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego w art. 133 § 3 k.p.) mają one charakter powszechny. Oznacza to, że obowiązują każdego pracodawcę bez względu na to, czy praca ma charakter zmianowy, czy nie. Pozwalają określić uniwersalne, ramowe zasady planowania czasu pracy, w tym m.in. przy pracy zmianowej w ruchu ciągłym.Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje udzielanie pracownikowi zmianowemu zatrudnionemu w ruchu ciągłym odpowiedniej ilości dni wolnych od pracy. Wynika to przede wszystkim z kontrowersji, jakie budzi w doktrynie pojęcie "dzień wolny od pracy" (np. w art. 151k.p. jako forma rekompensaty za pracę w niedzielę lub święto).Pojęcie dnia wolnego od pracy nie musi pokrywać się z "dniem kalendarzowym". Wynika to wprost z logiki pojęć używanych w dziale VI kodeksu pracy, określającym zasady czasu pracy. Wyraźnie r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA