Zaniechanie inwestycji wyklucza rozliczenie kosztów

W razie zaniechania rozpoczętej inwestycji nie można rozliczyć nakładów na nią poczynionych. Amortyzacja możliwa jest wyłącznie w wypadku jej ukończenia, a zaliczenie wydatków w koszty zostało wykluczone przez art. 23 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można ponadto pomniejszyć przychodu o wydatki wynikające z niewłaściwie wystawionych faktur - orzekł WSA w Gdańsku w wyroku z 23 sierpnia br. (I SA/Gd 289/07).
Organy podatkowe zakwestionowały zaliczenie do kosztów podatkowych dwóch kategorii wydatków: kosztów zaniechanej inwestycji oraz wydatków na zakup złomu, którym skarżący handlował. W pierwszym przypadku podatnik przerwał budowę placu przeznaczonego na skład złomu, co zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) pozbawiło go prawa do pomniejszenia przychodu o poniesione w związku z budową koszty. W drugim natomiast organy stwierdziły, że faktury dokumentujące zakupy nie mogły być uznane za dowód księgowy. Podmioty w nich wskazane nie były zarejestrowane jako podatnicy VAT albo nie były w stanie przedstawić dowodów rzekomo prowadzonej działalności. Ci, którzy potwierdzili dokonanie transakcji, nie dysponowali sprzętem ani nie zatrudniali pracowników, wskazując jako miejsce prowadzenia działalności mieszkania prywatne.W skardze do WSA podatnik zarzucił organom nieuwzględnienie wyjaśnień kontrahentów potwierd...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL