fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy powstaje przychód z odszkodowania za uszkodzenie firmowego auta

W kolizji drogowej uszkodziłem firmowy samochód. Czy wydatki na naprawę mogę zaliczyć do kosztów? Czy odszkodowanie jest przychodem?
Strata w środku trwałym jest kosztem w niezamortyzowanej części (czyli w wysokości różnicy między jego wartością początkową a sumą odpisów amortyzacyjnych). Jednak straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodu oraz wydatki na jego powypadkowy remont nie są kosztem podatkowym, jeżeli auto nie było objęte ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco. Mówi o tym art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) oraz art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Aby wydatki na remont samochodu można było zaliczyć do kosztów, pracodawca musi więc mieć ubezpieczenie AC. Składa się ono zwykle z ubezpieczenia pojazdu od kradzieży, uszkodzenia, wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych, np. pożaru, huraganu lub powodzi. W odróżnieniu od ubezpieczenia obowiązkowego, AC w pełni zależy od woli ubezpieczającego.Gdy auto ma ważne AC, przedsiębiorca odliczy również VAT z faktur za jego naprawę...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA