fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rok podatkowy nie zawsze trwa dwanaście miesięcy

Firma będąca osobą prawną nie musi rozliczać podatku dochodowego za okresy trwające od stycznia do grudnia. Może dowolnie wybrać 12 kolejnych miesięcy. Tylko w pierwszym roku działalności lub po zmianie roku podatkowego przedsiębiorca może rozliczać się za okres dłuższy lub krótszy
Wyboru roku podatkowego dokonuje się w statucie, umowie spółki albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe podatnika.Osoba prawna zamierzająca rozliczać się za rok inny niż kalendarzowy musi zawiadomić o tym urząd skarbowy. Ma na to 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Dla nowych podatników termin biegnie od dnia rozpoczęcia działalności. Jeśli firma nie poinformuje urzędu, wybór dla celów podatkowych jest nieważny. Potwierdza to m.in. wyrok NSA z 19 października 1995 r. (SA/Gd 822/95). Sąd stwierdził w nim, że skutkiem jest konieczność rozliczania się za rok kalendarzowy. Z kolei wyrok NSAz18 grudnia1996 r. (SA/Łd2862/95) przesądza, że jest to termin prawa materialnego i nie podlega przywróceniu. O bezwzględności tej zasady przekonała się m.in. spółka, która zwróciła się z pytaniem do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Przekroczyła termin zawiadomienia tylko o jeden dzień. W interpretacji z 26 kw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA