Środki trwałe muszą być używane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Nie są kosztami kwalifikowanymi wydatki na środki trwałe użytkowane pierwotnie poza specjalną strefą ekonomiczną, a następnie na jej obszarze. Przepisów umożliwiających zwolnienie w podatku dochodowym nie można traktować rozszerzająco, i dlatego sporne wydatki nie mogą być uznane za koszty nowo rozpoczętej inwestycji - orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z 21 sierpnia 2007 r. (I SA/Wr 499/07).
Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka kupiła środki trwałe, które początkowo użytkowała poza strefą, a potem przeniosła do obszaru strefowego, zaliczając wydatki na ich nabycie do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu rozporządzenia. Są to koszty nowo rozpoczętej inwestycji, na podstawie których ustala się limit zwolnienia z podatku dochodowego (mówi o nim art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Zdaniem organów podatkowych stanowisko spółki jest nieprawidłowe, ponieważ wydatki na nabycie wymienionych środków trwałych to nie koszty kwalifikowane. Nową inwestycję na terenie strefy definiuje § 3 ust. 4 rozporządzenia, natomiast § 6 ust. 1 stanowi, że koszty kwalifikowane muszą pozostawać w związku z jej realizacją. Zdaniem organów podatkowych podatnik nie spełnił tych warunków.Sąd zgodził się z tym stanowiskiem. Utworzenie strefy podyktowane było ożywi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL